Yin and Yang Bonsai Tree

Mô tả

Bức thêu " Yin and Yang Bonsai Tree" là một biểu tượng huyền bí trong đạo Phật. Với triết lý âm dương hài hào, bức thêu mang ý nghĩa về sự cân bằng trong cuộc sống.

Mẫu thêu có thể ứng dụng thêu trên các sản phẩm trang trí, trưng bày, thời trang,...

Sản phẩm khác