Touching The Moon

Mô tả

Vầng trăng sáng tròn là biểu tượng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn.  Hình ảnh " chạm tới vầng trăng" là sự thể hiện của ý chí vươn lên và tinh thần luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Mẫu thêu có thể ứng dụng thêu trên các sản phẩm trang trí, trưng bày, thời trang,...

Sản phẩm khác