Notre Dame Cathedral of Sai Gon

Mô tả

Hình ảnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được thêu theo nét và khối khắc họa sự hùng vĩ của một kiến trúc nghệ thuật, một di sản văn hóa với bề dày lịch sử , đồng thời là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh.

Mẫu thêu có thể ứng dụng thêu trên các sản phẩm trang trí, trưng bày, thời trang,...

Sản phẩm khác